Boaz, David

Boaz, David

David Boaz là phó giám đốc Cato Institute và là cố vấn Hiệp hội Sinh viên vì tự do. Ông là tác giả cuốn "Triết lý tự do: Lược khảo" và là người biên tập 15 cuốn sách khác, trong đó có "Người đọc theo triết lý tự do: những bài viết kinh điển và hiện đại từ Lão Tử tới Milton Friedman". Ông viết cho những tờ báo lớn như New York Times, Wall Street Journal và Washington Post.

TIỂU SỬ

BÀI VIẾT (47)