Mitchell, Daniel J.

Mitchell, Daniel J.

Daniel J. Mitchell là một chuyên gia kinh tế về các lĩnh vực chính sách thuế, cải cách thuế, cạnh tranh thuế toàn cầu. Ông là thành viên ban biên tập Cayman Financial Review. Trước khi chuyển tới Cato Institute, ông là nghiên cứu viên cao cấp của Heritage Foundation và cố vấn cho Thượng nghị sĩ Bob Packwood và Uỷ ban tài chính của Thượng viện Mỹ. Ông có nhiều bài viết trên Wall Street Journal, New York Times, Villanova Law Review, Public Choice, Emory Law Journal, Forbes, USA Today, Offshore Investment, Playboy und Investor's Business Daily. Ông có bằng tiến sĩ kinh tế tại George Mason University.

TIỂU SỬ