Nguyên lý nền tảng cho một thế giới thịnh vượng và hòa bình

Nguyên lý nền tảng cho một thế giới thịnh vượng và hòa bình

Tài liệu sách: File Audio File PDF

Cuốn sách này sẽ trình bày một cách nhìn khác về chính trị: một thứ chính trị không dùng sự áp đặt mà dựa trên sự thuyết phục, tôi và anh cùng sống, loại bỏ sự nô dịch lẫn thống trị. Những bài luận trong cuốn sách phần lớn được viết bởi những thành viên trẻ tuổi năng động của tổ chức Sinh viên vì Tự do (Students for Liberty), một phong trào quốc tế đầy sôi động và thú vị.

Lời tựa  

Chương 1:Tại sao nên là người theo chủ nghĩa tự do cá nhân?

Chương 2: Không nhất thiết phải ban hành luật  

Chương 3: Chủ nghĩa tự do cá nhân như là một chủ nghĩa trung dung triệt để  

Chương 4: Lịch sử và cấu trúc của tư tưởng tự do cá nhân? 

Chương 5: “Thời thế đổi thay”: Khi chủ nghĩa tự do cá nhân tiệm cận chủ nghĩa bãi nô 

Chương 6: Nguyên lý tự do trên bình diện chính trị 

Chương 7: Không có tự do, không có nghệ thuật: Không có nghệ thuật, không có tự do 

Chương 8: Khiêm nhường vì tự do  

Chương 9: Hứa hẹn tự do cho châu Phi 

Chương 10: Những tác động phức tạp của chủ nghĩa can thiệp nhà nước: trường hợp lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Chương 11: Làm thế nào bạn biết? Kiến thức và tiền đề của tự do

Chương 12: Nguồn gốc của nhà nước và chính phủ

 

Nguồn: Tom Plamer (chủ biên), Nguyên lý nền tảng cho một thế giới thịnh vượng và hòa bình, NXB Tri Thức, 2014.

Dịch giả: Đinh Tuấn Minh, Nguyễn Minh Cường, Nguyễn Minh Huệ, Lương Văn Lam, Phan Huy Đạt 

Tác phảm gốc: Tom Plamer (ed), Why Liberty: Your Life, Your Choices, Your Future, Jameson Books, 2013.

 

LỜI GIỚI THIỆU

Cuốn sách này sẽ trình bày một cách nhìn khác về chính trị: một thứ chính trị không dùng sự áp đặt mà dựa trên sự thuyết phục, tôi và anh cùng sống, loại bỏ sự nô dịch lẫn thống trị. Những bài luận trong cuốn sách phần lớn được viết bởi những thành viên trẻ tuổi năng động của tổ chức Sinh viên vì Tự do (Students for Liberty), một phong trào quốc tế đầy sôi động và thú vị.

Những bài luận trong sách không phản ánh góc nhìn dân tộc chủ nghĩa hẹp hòi, mà dựa trên những kinh nghiệm phong phú của toàn nhân loại. Chúng giới thiệu một triết lý đã trở thành nền tảng cho cuộc sống hằng ngày của phần lớn chúng ta. Triết lý đó đã lan tỏa khắp thế giới với nhiều tên gọi khác nhau như chủ nghĩa tự do (liberalism), chủ nghĩa tự do cổ điển (classical liberalism) (nhằm phân biệt với cái cũng gọi là “chủ nghĩa tự do” ở Mỹ), và chủ nghĩa tự do cá nhân (libertarianism). Đó là một cách tiếp cận vừa đơn giản vừa phức tạp, bởi nó bao hàm góc nhìn sâu sắc rằng những quy tắc đơn giản có thể sản sinh ra những trật tự phức tạp. Đó là một trong những bài học quan trọng của khoa học xã hội hiện đại. Trật tự có thể xuất hiện tự phát, đây là một chủ đề sẽ được đào sâu chi tiết hơn trong những bài luận của cuốn sách.

Cuốn sách mỏng này có thể coi là một sự khuyến khích, là lời mời gọi những cách nhìn mới về một vấn đề quan trọng nào đó. Độc giả của nó có thể là những người lần đầu tìm hiểu về chính trị, chủ nghĩa tự do hay các chủ đề liên quan khác hoặc những học giả cao cấp. Dù bạn là ai, thuộc hai nhóm trên hay các nhóm khác, tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy những điều bổ ích trong những bài luận của cuốn sách. Chúng có thể được đọc theo bất kể thứ tự nào. Bạn không cần phải đọc chương này rồi mới có thể hiểu được chương kia. Bạn cũng có thể “xem lướt qua” cuốn sách mà không cần phải đọc tất cả các chương. Hãy xem cuốn sách này như một gói bim bim ngon lành bổ dưỡng cho trí óc của bạn. Và hãy tận hưởng.